Khách hàng có thể xem video trải nghiệm tại đây.  

Người thực hiện chuyến đi: Chuyên gia lái thử xe Dương Quang